تصویر امامان شیعه در دایره المعارف اسلام (ترجمه و نقد)
27 بازدید
ناشر: شیعه شناسی
نقش: محقق
شابک: 964-96928-1-9
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دایره المعارف اسلام چاپ لیدن هلند یکی از معروفترین دایره المعارفهای انگلیسی زبان در زمینه اسلام است که در مدخلهای متعددی عقاید و (اموزه های شیعی) از جمله اموزه (امامت) و شیعه را مورد بررسی قرار داده. در اثر حاضر این مدخلها و محتوای انها ترجمه شده و سپس توسط گروهی از کارشناسان تاریخ اسلام نقد و ارزیابی شده و از جهات مختلف از قبیل تحلیل کلی مدخل نقد اطلاعات جزیی ارایه شده نقد تحلیلها نقد منابع مورد استناد و جنبه های تاثیرگذار زندگی امامان که نویسندگان از ان غفلت کرده اند ارزیابی صورت گرفته است.