شکل گیری سازمان روحانیت شیعه
27 بازدید
ناشر: موسسه فرهنگی شیعه شناسی
نقش: نویسنده
شابک: 964-95558-1-1
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مجموعه سعی شده پیشینه ی تاریخی عوامل و زمینه های پیدایش و شکل گیری حوزه ها و سازمان روحانیت شیعه در قرن اولیه (نیمه دوم تا قرن سوم تا نیمه ی اول قرن پنجم) مسایلی از قبیل ساخت و سلسله مراتب و کارکردهای اجتماعی روحانیت معرفی شده است.